Üdvözöljük Önt

Üdvözöljük Önt a reguláris szabadkőművesség magyarországi szervezete, az 1870. január 20. napján a Magyar Királyi Belügyminiszterhez benyújtott Alapszabállyal megalakult, az 1950-es feloszlatás után 1989-ben újraéledt Magyarországi Jánosrendi Symbolikus Nagypáholy honlapján!

Nagypáholyunk tevékenysége a reguláris szabadkőművesség hagyományainak ápolására, tagjainak belső fejlődésén való közös munkálkodás elősegítésére, a közerkölcsiség, művelődés és felebaráti szeretet terjesztésére, és a jótékonyság gyakorlására terjed ki.

Minden szabadkőműves első számú feladata, hogy teljesítse kötelességeit a családja, a szabadkőműves testvérei, az embertársai és a hazája iránt – ennek szellemében és az ezt alátámasztó erkölcsi normák szerint élje életét és végezze napi munkáját.

Legfőképpen azonban folyamatosan törekedjen arra, hogy önmagát jobb emberré tegye. A magyarországi szabadkőművességnek semekkora hatalma nincsen, de nem is törekszik arra, hogy hatalma legyen.

Egyetlen kifelé irányuló célja az, hogy szellemi kisugárzását erősítse.

Mi a szabadkőművesség?

A szabadkőművesség egy zárt, beavatások láncolatára épülő, jó hírű és szabad férfiakból álló, hagyományőrző testvéri közösség.

Sajátos erkölcsi rendszer, amely szimbólumokban és allegóriákban fejezi ki önmagát. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1990-ben megfogalmazott irányelvei szerint „a  Kőművesség felavatáson alapuló, hagyományos, ezoterikus intézmény.

Én nekem a kőmívesség oly társaság, amely egy kis karikát csinál a legjobbszívű emberekből; melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, amely a külső világban van; amelyben az ember a királyt és a legalacsonyabbrendű embert testvérének nézi, amelyben elfelejtkezik a világ esztelenségei felől, s azt látván, hogy minden tagban egy lélek, t. i. a jónak szeretete, dolgozik, örömkönnyeket sír, amelyben sokkal biztosabb barátokat lél, mint a külső világban; amelyben kiki igyekezik embertársainak nyomorúságát aszerint, amint tehetsége engedi, könnyíteni, amelyben kiki olvasni, tanulni, szerzetes atyjafiai munkái, írásai, példái által tanítani tartozik;

- Kazinczy Ferenc levele Aranka Györgynek (Kassa, 1790. márc. 25.)

Kapcsolat

Amennyiben kérdése van, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot!

Részletek
  • Postafiók: 1401 Budapest 71 Pf. 156

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!