Szabadkőművesség és nemzet

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1990-ben kibocsátott irányelvei között ezt olvashatjuk: „Minden tag kötelezettséget vállal arra, hogy engedelmeskedik azon ország törvényeinek, amelyben tartózkodik, vagy amelyik számára védelmet biztosít. A magyar szabadkőműves kötelessége ezen felül hazája szabadságának és függetlenségének védelme, valamint az, hogy legjobb tehetsége szerint járuljon hozzá a béke fenntartásához.”

A magyar szabadkőművesek igen sokat tettek hazájuk és nemzetük fölemelkedéséért. Számos olyan ismert és neves személyiségről, akik a magyar szabadságért, függetlenségért, tudományért és kultúráért dolgoztak, tudjuk, hogy szabadkőművesek. Hasonló példákat találhatunk más nemzeteknél. A nemzetellenesség vádja különösen nevetségesnek mondható annak fényében, hogy egyes országokban (így például Angliában vagy Svédországban) a királyi család tagjaiból kerülnek ki az ottani nagypáholyok vezetői.

Ki lehet szabadkőműves?
Szabadkőműves lehet minden jó hírű, szabad férfi, aki a 24. életévét betöltötte, bármely vallás szerint, de hisz Isten létezésében, a szabadkőművesség alapeszméit a magáénak érzi, és akit természetesen a szabadkőművesek a testvérükül fogadnak.

Hogyan lehet csatlakozni?
A szabadkőművesség nem toboroz tagokat. Aki szabadkőműves szeretne lenni, az keressen az ismerősei körében szabadkőműveseket. Ha ilyet nem talál, vegye fel a kapcsolatot a Magyarországi Symbolikus Nagypáhollyal.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!