Mi a szabadkőművesség

A szabadkőművesség egy zárt, beavatások láncolatára épülő, jó hírű és szabad férfiakból álló, hagyományőrző testvéri közösség. Sajátos erkölcsi rendszer, amely szimbólumokban és allegóriákban fejezi ki önmagát.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1990-ben megfogalmazott irányelvei szerint “a  Kőművesség felavatáson alapuló, hagyományos, ezoterikus intézmény. Jó hírű, szabad férfiak egyesülése, tekintet nélkül azok hitére, nemzeti hovatartozására, fajára, vagy politikai pártállására, akik egymást testvérnek tekintik, és kötelességüknek érzik, hogy embertársaikkal szemben is hasonlóképpen cselekedjenek”.

A “jó hírű” a feddhetetlenségre vonatkozik, azaz azon tulajdonságokra, amelyek a jelöltet méltóvá és alkalmassá teszik arra, hogy a szabadkőművesek testvérükül fogadják. A “szabad” jelző történelmi eredetű, és arra utal, hogy a hajdani kőművesek nem voltak részei a feudális hűbéri láncnak.

Ki lehet szabadkőműves?
Szabadkőműves lehet minden jó hírű, szabad férfi, aki a 24. életévét betöltötte, bármely vallás szerint, de hisz Isten létezésében, a szabadkőművesség alapeszméit a magáénak érzi, és akit természetesen a szabadkőművesek a testvérükül fogadnak.

Hogyan lehet csatlakozni?
A szabadkőművesség nem toboroz tagokat. Aki szabadkőműves szeretne lenni, az keressen az ismerősei körében szabadkőműveseket. Ha ilyet nem talál, vegye fel a kapcsolatot a Magyarországi Symbolikus Nagypáhollyal.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!