A szabadkőműveség titkai

Noha gyakran aggatják rá ezt a hangzatos kifejezést, a szabadkőművesség nem titkos társaság.

Célszerűbb inkább olyan tradicionálisan zárt közösségnek tekinteni, amely működésének egyes lényegi elemei és az azokkal kapcsolatos információk kizárólag a tagság számára ismertek.

Története, elérhetősége, elvei azonban nyilvánosak.

Ugyanakkor a szabadkőművességnek a beavatáson alapuló, zárt közösségek jellegéből adódóan vannak titkai. Ezen titkok egyrészt az olyan információk történelmileg indokolt védelmét jelentik, mint pl. az élő tagok névsora, egymás felismerésének módozatai és így tovább. Másrészt viszont a legnagyobb és egyben az egyetlen igazán elmondhatatlan titok a szabadkőműves lét, a szabadkőművesség átélésének mikéntje.

Saját szabadkőműves mivoltát – amennyiben ezt így érzi jónak vagy szükségesnek – bárki elmondhatja a nem szabadkőműveseknek. Még életben lévő szabadkőműves testvéreinek kilétét ellenben azok kifejezett beleegyezése nélkül nem fedheti föl.

Ki lehet szabadkőműves?
Szabadkőműves lehet minden jó hírű, szabad férfi, aki a 24. életévét betöltötte, bármely vallás szerint, de hisz Isten létezésében, a szabadkőművesség alapeszméit a magáénak érzi, és akit természetesen a szabadkőművesek a testvérükül fogadnak.

Hogyan lehet csatlakozni?
A szabadkőművesség nem toboroz tagokat. Aki szabadkőműves szeretne lenni, az keressen az ismerősei körében szabadkőműveseket. Ha ilyet nem talál, vegye fel a kapcsolatot a Magyarországi Symbolikus Nagypáhollyal.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!